Kim jesteśmy .

Przyjaciółmi! Pracując z wieloma klientami oraz współpracując z różnymi agencjami, zauważyliśmy jedną często powtarzająca się strategię. Firmy z segmentu IT pozyskują klienta obiecując mu złote góry. Następnie podczas dalszej współpracy okazuje się, że nie wie on na jakim etapie jest tworzony dla niego produkt, ani jaki ostatecznie przybierze kształt. Postanowiliśmy przełamać ten schemat wprowadzając na rynek zupełnie nowe podejście oparte o wzajemną lojalność i partnerstwo. Od samego początku jasno określamy warunki oraz harmonogram powstawania produktu. Klient wie dokładnie co dzieje się w jego projekcie i jaki jest dalszy plan zespołu. Otrzymuje również swojego osobistego opiekuna z którym może kontaktować się w dowolnej chwili i z dowolnym pytaniem. Nawet po zakończeniu projektu nie zostawiamy Klienta samego. Służymy radą, wsparciem i dalszą współpracą w razie potrzeby. Zadowolenie osób chcących z nami współpracować jest dla nas najwyższą wartością i kluczem do zbudowania własnej przestrzeni na rynku. Dodatkowym rozwiązaniem jakie proponujemy naszym klientom jest podział sumy kosztów produkcyjnych oraz utrzymaniowych na stałą opłatę miesięczną. Jest to innowacyjne podejście do rozliczenia pracy dające obustronna gwarancję jakości i zadowolenia.